Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu thập
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên trang sycamorecapital.com.vn bao gồm: họ tên, email, điện thoại. Đây là các thông tin mà sycamorecapital.com.vn cần người dùng cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và Sycamore Capitaland chỉ sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ trên sycamorecapital.com.vn, đảm bảo quyền lợi cho Người dùng.
Chính sách bảo mật Sycamore Capitaland
Chính sách bảo mật Sycamore Capitaland
Phạm vi sử dụng thông tin
sycamorecapital.com.vn sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:
• Cung cấp các dịch vụ đến người dùng.
• Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
• Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại sycamorecapital.com.vn.
• sycamorecapital.com.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Người dung khi có yêu cầu phù hợp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của sycamorecapital.com.vn.
Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng
Phòng Kinh Doanh Chủ Đầu Tư Sycamore Capitaland
Website: https://sycamorecapital.com.vn/
Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình
Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của sycamorecapital.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Sycamore Capitaland sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng
Thông tin cá nhân của Khách hàng trên sycamorecapital.com.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của sycamorecapital.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Sycamore Capitaland cam kết:
• Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
• Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Sycamore Capitaland sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
Mọi chi tiết và thắc mắc vui lòng liên hệ:
Phòng Kinh Doanh Chủ Đầu Tư Sycamore Capitaland
Tel: 0934 54 3939
Email: cskh.sycamore@gmail.com
Website: https://sycamorecapital.com.vn/
Rate this page